Safra Kanalında Tıkanıklık Sebebi İle Gelişen Sarılık Nasıl Giderilebilir?

Karaciğer veya safra kanalına yakın yerleşimli organlardan kaynaklanan kitleler ana safra kanalında tıkanmaya sebep olur ise sarılık gelişir. Ameliyat veya ilaç tedavisi öncesinde sarılığın giderilmesi gerekecektir. Sarılığın geçirilmesi için bu tıkanıklığın aşılmasını sağlayacak girişim ihtiyacı vardır. Bu iki yol ile sağlanabilmektedir. Bunlar;

1. PTK
2. ERKP

PTK NEDİR? NE ZAMAN YAPILIR?

PTK, perkütan transhepatik kolanjiografi demektir. Yani lokal anestezi ile ciltten geçerek karaciğer içerisindeki safra kanallarına iğne ile girilmesi ve safra yollarının filminin çekilmesidir ve bu işlem sırasında safrayı dışarı akıtarak sarılığın gerilemesini sağlayacak dren takılmaktadır.

Tıkanıklığın karaciğere yakın alanında olması veya endoskopik işleme uygun olmaması durumunda tercih edilen yol PTK?dır.


ERKP NEDİR? NE ZAMAN YAPILIR?

ERKP, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi demektir. Yani bu işlem için özel dizayn edilmiş endoskop ile mideden geçerek oniki parmak barsağına ulaşılması ve buraya açılan ana pankreas ve safra kanalı içerisine girilerek pankreas ve safra kanallarının filminin çekilmesidir. Gerek görüldüğünde ve uygun hastalarda aynı zamanda safra kanalına takılan stent ile tıkanıklık açılarak safranın barsağa akışı sağlanır, bu yolla sarılık giderilebilir.

Tıkanıklığın safra kanalı son kısmı olan oniki parmak barsağına yakın alanında olması durumunda tercih edilen yol ERKP?dir.

PORTAL VEN EMBOLİZASYONU NEDİR? NE ZAMAN YAPILIR?

Portal ven embolizasyonu, karaciğere barsaklardan kan taşıyan ana toplar damar olan portal venin dallarından bir tanesinin tıkanması işlemidir.

Karaciğere gelen kanın 3 te 2 si portal ven ile gelir ve ikiye ayrılarak sağ ve sol lobların her ikisine kan taşır. Karaciğerde bu besinleri alarak vücut için gerekli yapıtaşlarına dönüştürür. Çok büyük karaciğer dokusu çıkarılması gereken hastalarda geride kalacak karaciğer kısmının büyümesini sağlamak amacı çıkarılacak olan kısıma akan portal ven tıkanarak tüm kan akımının kalacak kısıma doğru olması sağlanır. Bu sayede çok kanlanan karaciğerin bu kısmının büyümesi sağlanır.