Karaciğer Kanserinde Tedavi Yolları


Karaciğer Kanserleri İçin Tedavi Yöntemleri

Tümörün karaciğer içerisindeki hangi hücre tipinden kaynaklandığı, sıçramış bir kanser olup olmaması, karaciğer içerisindeki yerleşim yeri, karaciğer içi ve dışı ana damarlar ve organlarla olan yakınlığı, büyüklüğü, kanserin evresi, karaciğerin genel olarak doku sağlıklılığı, geriye kalacak karaciğer kısmı büyüklüğü önem taşır.

Tedavi şekilleri:

- Cerrahi
- Ablasyon yöntemleri
- Embolizasyon yöntemleri
- Radyoterapi
- Kemoterapi

Karaciğer Kanserinde Cerrahi Müdahale Karaciğer kanseri için günümüzde en etkin tedavi şekli cerrahidir. Uygun hastalarda bu sayede tümörü bütünü ile uzaklaştırmak mümkün olabilmektedir. Tümörün kaynaklandığı hücre tipine göre uygulanan cerrahi yöntem değişiklik gösterebilmektedir. Hepatoselüler kanser gibi karaciğer hücrelerinden kaynaklanan kanser türünde tekrarlama riskini en aza indirmek için anatomik dediğimiz damarlanma özelliklerine göre karaciğer dokusu ile birlikte çıkarma işlemi gerekir iken, metastaz dediğimiz yayılmış/sıçramış kanser türlerinde koruyabildiğimiz kadar fazla karaciğer dokusunu koruyarak en az doku kaybı olacak şekilde, sadece kanserli alanı çıkarmak yeterli olabilmektedir. Kanser ameliyatı kanserin karaciğer dışına yayılımının olmadığı, ameliyat sonrası geride yeterli miktarda sağlıklı karaciğer kaldığı ve tümörün bütünü ile çıkarıldığı durumlarda fayda etmektedir.

Karaciğer kanseri olan hastanın pek çoğu aynı zamanda siroz veya karaciğer hastasıdır. Sirozu ağır olanlarda bazen tümör küçük olsa dahi ameliyat ile müdahale uygun olmayabilir ve hatta genel anestezi hiç verilemeyebilir.

Karaciğer kanseri ameliyatında riskler

Karaciğer ameliyatları halk tarafından pek çok kez dile getirildiği gibi zor, meşakkatli ve ciddi ameliyatlardır. Gerek fonksiyonlarındaki karışıklık, gerekse anatomisindeki pek çok özellik, gerekse kanserlerinin özellikleri sebebi ile karaciğer ameliyatları konusunda ciddi eğitim almış kişiler tarafından yapılabilir.

Her ameliyat için geçerli olan kanama, yara yerinde enfeksiyon, abse gelişmesi, akciğer enfeksiyonu, pulmoner emboli (akciğere pıhtı atması) ve ya anesteziye bağlı sorunlar gibi ölümcül riskler karaciğer ameliyatlarında da mevcuttur. Uzun, zor ve teknik özellikli ameliyatlar olduğu için bu riskler diğer ameliyatlara göre biraz daha yüksektir.

Karaciğer ameliyatları için özellikli en önemli sorun ameliyat sonrası hastanın yaşamına devam edebilmesi için gerekli fonksiyonu gösterecek karacier dokusunu hem boyut olarak hem fonksiyon olarak koruyabilmektir. Yani hastanın karaciğer yetersizliğine girmemesidir. Bunun için kanseri büyük olanlar ya da büyük karaciğer dokusu çıkarılacak olanları değerlendirmemizi sağlayan pek çok yöntem vardır ve bunlar titizlikle her hasta için ayrıca yapılmalıdır.

Karaciğer Kanserinde Ablasyon (Yakma)

Pek çok teknolojik özellikten faydalanarak değişik yöntemler ile kanser dokusunun tahrip edilmesi halk arasında bilindiği şekli ile yakılmasıdır. Cerrahinin yani ameliyat ile kanserin çıkarılmasına bir alternatif olarak kullanılamaz, hala en etkin tedavi yolu uygun olduğu durumlarda ameliyat ile kanserin çıkarılmasıdır. Ancak bazı hastalarda bu gerek karaciğer hastalığı ve yetersiz fonksiyonu, gerek kanserin yaygınlığı gerekse ameliyatı kaldıramayacak olması sebebi ile cerrahi tedavi uygulanamamaktadır. Bu hastalar için kullanılabilecek etkin yollardan birisi kanserli bölgenin yakılmasıdır. Bu işlem ameliyathanede, ameliyat ile uygulanabildiği gibi uygun hastalarda bölgesel anestezi ile ameliyatsız, ultrasonografi ile izleyerek yapılabilmektedir. Tümör ortasına yerleştirilen bir iğne ve bu iğne ile iletilen etkiyle (oluşturulan ısıyla, alkol vererek, mikrodalga, soğuk) kanser dokusu yakılır, tahrip edilir. Kanser boyutu büyüdükçe yanmadan kalan alan riski artacağından başarı oranı düşmektedir.

Birkaç tür ablasyon tekniği vardır,

- Radyofrekans Ablasyonu (RFA)
- Etanol (alkol) ile ablasyon
- Mikrodalga ablasyon
- Kriyoterapi

Karaciğer Kanserinde Embolizasyon

Embolizasyon, kabaca damar tıkama işlemi olarak adlandırılabilir. Karaciğerdeki kanser dokusunu besleyen damarlar tıpkı kalp anjiosunda olduğu gibi anjiografi ile bulunarak gerek öncesinde kemoterapi yada tedavi edici başka ilaçlar verilerek gerekse ilaç verilmeksizin atardamarın tıkanmasıdır. Tümöre besin ve oksijen taşıyan atardamarın tıkanması kanser dokusunda gangren yani ölüme sebep olacaktır. Ancak bir kısım canlı kalan, etraf dokudan besin ve oksijen tedarik edebilen hücrelerin tekrar canlanarak çoğalması ve kanserin devam etme hali riski yüksektir. Embolizasyon yöntemide yine tümörün cerrahi müdahale ile alınamadığı bazı durumlarda uygulanan bir tedavi seçeneğidir.

Embolizasyon yöntemleri,

- Arteryel Embolizasyon; ilaç verilmeksizin sadece kan akımını keser.
- Kemoembolizasyon; tümöre etkisi olduğu bilinen ilaçlar verildikten sonra kan akımı kesilir, hem ilaçlar tümör dokusu içinde hapsolur ve uzun süre etki eder, hemde kanserin kan akımı kesildiği için öldürür.
- Radyoembolizasyon; radyasyon tedavisi ile embolizasyon tedavisinin birleşimidir, kemoterapi ilacı yerine radyasyon yayan özel ilaçlar kullanılır, ışın tedavisinden faydalanılır.