Karaciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Karaciğerde en sık gördüğümüz kanser türü başka organlardan özelliklede sindirim sisteminden kaynaklanan kanserlerin sıçrama yapmasını yani metastazlarını görürüz. Karaciğerin kendisinden kaynaklanan en sık iki kanseri ise karaciğer hücrelerinden kaynaklanan hepatoselüler kanser ile safra kanalı hücrelerinden kaynaklanan kolanjiokanserlerdir. Gerek hücresel özellikleri ve gerekse davranışsal farklıları sebebi ile cerrahi tedavilerinde değişiklikler bulunmaktadır.

Karaciğerin anatomik ve fonksiyonel özellikleri sebebi karaciğer ameliyatları teknik ve tıbbi detayları olan ameliyatlardır. Güncel teknolojik gelişmeler ve radyoloji, nükleer tıp gibi branşlar ile olan multidisipliner-işbirlikçi çalışmalar ve tedaviler sayesinde hastalarımızı daha yüksek başarı oranı ile tedavi edebilmekteyiz.

Karaciğerdeki tümörleri daha net ortaya koyani yerini daha net tarifleyen görüntüleme yöntemleri, ameliyatında daha az kanamaya sebep olacak şekilde kesmemize yarayan cihazlar, yada oluşan kanamaları durdurucu yeni ürünler başarı oranını her geçen gün artırmıştır.

Hepatosellüler Kanser (Karsinom)?de Cerrahi Tedavi
Resim: HCC, karaciğerin sağ lobu (sağ tarafı) çıkarılarak bütünü ile temizlenmesi mümkün oldu.


Karaciğerin hepatosit denen fonksiyonel kendi hücrelerinden kaynaklanan en sık görülen kanseridir. Genellikle hücrelerde haraplanmaya sebep olan başka hastalıklar sonrasında (viral hepatitler, siroz, metabolik hastalıklar, diyabet?vb) veya ilaç (anabolizan steroidler) kullanımı sonrasında görülür. Yani sıklıkla altta yatan başka bir karaciğer hastalığından kaynaklandıklarından ameliyatları güç ve özelliklidir. Ameliyatlarında uyulması gereken kaideler;

1- Karaciğerin fonksiyonel kapasitesi mutlaka değerlendirilmelidir, yani iyi fonksiyon göstermeyen ağır sirozu olan bir kişide ameliyat çok riskli olacaktır.
2- Geride kalan karaciğer dokusu gerek fonksiyon gerekse boyut olarak ameliyat olan kişinin hayatını idame ettirmesine yeterli düzeyde olmalıdır.
3- Yapılan çalışmalar göstermiştir ki karaciğer damarlanması esas alınarak yapılan anatomik karaciğer ameliyatları damarlar ile yayılımı önleyerek bu kanser türü için en başarılı sonucu vermektedir.

Kolanjiyokarsinom (Safra kanalı kanseri)?da Cerrahi tedavi

Karaciğer içindeki küçük safra yolunu oluşturan hücrelerden veya oniki parmak barsağına safra taşıyan karaciğer dışındaki ana safra yollarında bulunan hücrelerden kaynaklanan kanser türüdür. Karaciğerin içerisinde oluşu veya ana kanallarda oluşuna göre tedavi şekli değişmektedir.

Karaciğer içerisinde gelişen kolanjiokarsinomlarda etraf sağlam karaciğer dokusundan da çıkararak (En az 1 cm) kanserli alanın bütünü ile çıkarılması gerekmektedir.

Ana safra kanalından kaynaklanarak tıkanıklık yapanlarda ise tümörü bütünü ile başarılı şekilde çıkarabilmek için genellikle karaciğerin sağ veya sol lobu (yarımı) ile birlikte ana safra kanallarının çıkarılması gerekmektedir. Ameliyat öncesi dönemde yine radyoloji kliniği ile ortak çalışma olarak sarılığı giderici, safranın dışarı akmasını sağlayan PTK denen dren takılması gerekecektir.Karaciğere Sıçramış (Metastaz Yapmış) Kanserlerde Cerrahi Tedavi

Aslında karaciğerde en sık görülen kanser türü metastazlardır. En sık sıçrama yapan kanser türleri de sindirim kanalı dokularından emilmiş olan besin ile birlikte kanının direk olarak karaciğerde toplandığı sindirim sistemi organları olan kalın barsak (kolon), ince barsak, mide ve pankreasdır. Sindirim sisteminde sindirilen besinleri toplayan kan damarları öncelikle karaciğere uğradığı için ve karaciğer kan akımının 3?te 2?si bu yolla olduğu için en sık sıçrama yapan kanserlerde maalesef ki sindirim sistemi kanserleridir. Ancak deri kanserinden beyin kanserine kadar her çeşit kanserde karaciğere sıçrama görülebilir.

Cerrahi tedaviye uygun bulunan karaciğer metastazlarında temel prensip kanserli dokunun geride kanser hücresi dahi bırakılmayacak şekilde bütünü ile, mümkün ise bir miktar ( 1cm) sağlam karaciğer dokusu ile birlikte çıkarılmasıdır.

Teknolojik gelişmeler ve tedavi şekillerinin faydalarının daha iyi anlaşılması ile karaciğer dokusunu kesmekten kanserli alanı çıkarmak veya yakmaya kadar kullanılan pek çok teknolojik alet ve multidisipliner-işbirlikçi tedavi şekilleri tedavide başarı oranını artırmaktadır.