Karaciğer Kanserleri

Karaciğer kanserleri karaciğerin kendi dokularından kaynaklandığı gibi başka organlardaki kanserlerin kan yolu ile karaciğere ulaşması ile de olabilmektedir. Aslında en sık görülen karaciğer kanseri türü bu şekilde karaciğere sıçrama yapmış olanlardır. Sindirim sisteminde sindirilen besinleri toplayan kan damarları öncelikle karaciğere uğradığı için ve karaciğer kan akımının 3?te 2?si bu yolla olduğu için en sık sıçrama yapan kanserlerde maalesef ki sindirim sistemi kanserleridir. Ancak deri kanserinden beyin kanserine kadar her çeşit kanserde karaciğere sıçrama görülebilir.

Karaciğerin kendi hücre çeşitlerinden kaynaklanan sık karşılaşılan kanser türleri ise hepatosit denen hücrelerinden kaynaklanan hepatoselüler kanser (karsinom), safra yolu hücrelerinden kaynaklanan kolanjiokanser, damar hücrelerinden kaynaklanan anjiosarkomdur.

Karaciğer kanserleri genellikle ileri yaşlarda, 60 yaşından sonra görülmekte iken gerek çevresel gerek genetik etkenlerin değişmesi ile günümüzde artan sıklıkta daha erken yaşlarda ve hatta 30?lu yaşlardan önce dahi görülebilmektedir.


Hepatosellüler Kanser (Karsinom)


Karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan en sık görülen kanseridir. Genellikle hücrelerde haraplanmaya sebep olan başka hastalıklar sonrasında (viral hepatitler, siroz, metabolik hastalıklar, diyabet?vb) veya ilaç (anabolizan steroidler) kullanımı sonrasında görülür.

Kolanjiyokarsinom (Safra kanalı kanseri)

Karaciğer içindeki küçük safra yolunu oluşturan hücrelerden veya oniki parmak barsağına safra taşıyan karaciğer dışındaki ana safra yollarında bulunan hücrelerden kaynaklanan kanser türüdür.Karaciğere sıçramış (metastaz yapmış) kanserler


Aslında karaciğerde en sık görülen kanser türü bunlardır. En sık sıçrama yapan kanser türleri de duokularından emilmiş olan kanının direk olarak karaciğerde toplandığı sindirim sistemi organları olan kalın barsak (kolon), ince barsak, mide ve pankreasdır.