Laparoskopik Ve Robotik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik ya da başka bir değişle minimal invazif teknik yada halk arasındaki bilinen tabiriyle kapalı yöntem cerrahi, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır. Gelişen teknoloji ile artık karaciğer ameliyatlarını bu yolla başarılı bir şekilde yapabilmekteyiz. Hatta bazen kalın barsak ameliyatları ile karaciğer ameliyatlarını aynı ameliyat esnasında yapabilmemize de imkan sağlamaktadır.

Açık cerrahide, karın içine ulaşabilmek için karını boydan boya kaplayan bir kesi yapmak zorundaydık. Laparoskopik (kapalı) teknikte ise 0,5-1 cm boyutunda beş kesi ve 4-5 cm?lik piyesin dışarı alındığı kesi ile ameliyatlar tamamlanabilmektedir.


Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Ne Kadar Güvenlidir?


Bu yöntemler tecrübeli ellerde en az açık cerrahi kadar güvenlidir. Birçok bağırsak ameliyatının anesteziye bağlı (çok daha az olmakla beraber), kanama ve enfeksiyöz komplikasyonları gerçekleşebilmektedir. Ayrıca hastanın sağlık durumu, genel performansı komplikasyonlara sebebiyet verebilmektedir. Herhangi bir ameliyat öncesi cerrahınızla muhtemel olabilecek her türlü riski konuşmalısınız.

LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK CERRAHİNİNİ AVANTAJLARI NELERDİR?

- Bu yöntemlerde karnın tamamen açılarak ameliyat yapılması ile aynı kalitede onkolojik sonuçlar elde edilmektedir.
- Ağrı ve ameliyat sonrası bazı bedensel fonksiyonlarda bozulma gibi sorunlar çok daha az oranda görülmekte, hasta memnuniyeti açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.
- Ameliyatın küçük deliklerden, kamera yardımı ile yapılması; genel inanışın aksine açık cerrahiden çok daha net ve detaylı bir görüş alanı sağlanarak ameliyatın çok daha az doku travmasına sebep olarak tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Daha az doku travması ile yapılmış ameliyat daha iyi onkolojik sonuçlar elde edilmesi demektir.
- Ameliyat sonrası iyileşme açık cerrahiye göre çok daha hızlı olmaktadır. Bu hastanede daha kısa süre kalış, hastanın daha çabuk ayağa kalkması anlamına da gelmektedir.
- Ameliyat sonrası hastalar daha az ağrı duymaktadır.
- Karına yapılan kesi alanı küçüldükçe, ameliyat sonrası görülen cerrahi alan enfeksiyonu daha az görülmektedir.
- Açık cerrahiye göre daha iyi kozmetik sonuçları olabilmektedir.