Korkulan Organ Pankreas


Pankreas; sırta yakın, bel omurgaları önünde, karın arka kısmında (retroperitoneal) bulunan, yumuşak kıvamlı, açık sarı renkli bir salgı bezidir. Pankreasın arkasından barsaklara kan götüren ana atardamar ve barsaklardan emilen besinleri karaciğere taşıyan ana toplar damar (porta damarı) geçer. Oniki parmak barsağı pankreasın baş kısmının 2/3?ünü, adeta bir C harfi şeklinde sarar, organ uzunlamasına dalağa kadar uzanmaktadır. Pankreas ana kanalı ile safra ana kanalı genellikle birleşerek oniki parmak barsağına açılır.

Pankreası diğer salgı bezlerinden ayıran en belirgin özellik ise hem iç hem de dış salgılama işlemini gerçekleştiriyor olmasıdır. Tüm bunlar pankreasın kana salgıladığı hormonlar ve sindirim kanalına salgıladığı enzimler sayesinde olur. Pankreas karın arka kısmında yerleşik olduğu için hastalıklarında genellikle geç belirti verir. Bu sebeple hasta doktora müracaat ettiğinde genellikle ileri safha hastalık saptanmaktadır.

Baş kısmında tümör olan hastalar genellikle sarılık gelişince ortaya çıkar. Diğer kısımlarda ise en sık şikayet ağrıdır.

Pankreas hastalıklarını tanıyabilmek için en sık kullanılan iki tanı yöntemi bilgisayarlı tomografi (BT) ve MR?dır. Sarılık olan hastalarda sarılığı gidermek için yapılan ERCP veya PTK işlemleri de pankreas başındaki problem ile ilgili dolaylı bilgi verir.