En Büyük İç Organımız Karaciğer

En büyük iç organımız olan karaciğer yaklaşık 1500 gr ağırlığındadır ve tek organ olmasına rağmen anatomik özelliklerine göre sağ ve sol lob olmak üzere iki bölüm olarak değerlendirilir. Bu loblarda aslında kendi içerisinde parçalara ayrılmaktadır.

İki kaynaktan kan alan karaciğere oksijenli kanı hepatik arter dediğimiz atardamarı, barsaklardan emilmiş olan besinleri işlenmek üzere ise portal ven dediğimiz barsak toplar damarı getirir.
KARACİĞER YAPISI

Kılcal damarlar etrafında belli bir düzen içerisinde dizilmiş olan hepatosit denen temel karaciğer hücrelerinden oluşan karaciğer içerisinde ayrıca safra kanalları da bulunmaktadır. Dolayısı ile karaciğer hastalıkları veya kanserleri ya da tümörleri bu her üç hücre (damar, safra yolu, hepatosit hücreleri) tipinden kaynaklanabilir. Hastalık ya da kanserlerinin tedavisi kaynaklandığı hücre tipine göre de değişiklik gösterebilmektedir.

KARACİĞERİN GÖREVLERİ

? Besinlerin özelliklede yağların çözünmesini ve emilmesini sağlayan safrayı üretir. Üretilen safra, safra kesesinde depolanarak ihtiyaç oldukça oniki parmak barsağına boşaltılır.
? Sindirilmiş ve emilmiş besinler öncelikle karaciğere uğrar, temel yapıtaşlarına ayrıştırılarak vücut için gerekli başka yapıtaşlarına dönüştürülür ve bir kısmı depolanır.
? Kandaki bazı zararlı (toksik) maddeleri vücuttan uzaklaştırabilmek için parçalar ve uygun hale getirerek zararsızlaştırır.
? Kanamayı durdurucu pıhtılaşma faktörlerinin bir kısmını oluşturur.